31-01-35 - GCBA 6/32

 310135 
 PLA 358C 


Jelcz 315M Silvani  

Jednostka: ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Teren operacyjny: KRSP Płock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano na terenie koszar ZZSP MZRiP
Fot. Theo van der Weerden