34-03-35 - SKw

 340335 
 CK-5447 


Star 25  

Jednostka: ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach (woj. radomskie)
Teren operacyjny: KRSP Kozienice
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonano około 1977 roku, na terenie ZTS "Pronit" w Pionkach
Fot. Archiwum ZZSP ZTS "Pronit"
Zdjęcie nadesłał Wiesław Majewski