47-02-24 - SOn

 470224 
 WRA 086X 


Żuk A1511 

Rocznik: 1983
Jednostka: II Oddział ZSP Wrocław
Teren operacyjny: KRSP Wrocław-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie strażnicy II Oddz. ZSP we Wrocławiu
Fot. Theo van der Weerden