47-06-12 - GBM 2,5/8

 470612 
 WRC 674E 


Jelcz 008 

Rocznik: 1989
Jednostka: VI Oddział ZSP Wrocław
Teren operacyjny: KRSP Wrocław-Fabryczna
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie koszar VI Oddziału ZSP we Wrocławiu,
zlokalizowanego przy ul. Krępickiej
Fot. Theo van der Weerden