34-03-31 - GBAM 2/8+8

 340331 
 CK-7205 


Jelcz 003 

Jednostka: ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach (woj. radomskie)
Teren operacyjny: KRSP Kozienice
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonano około 1977 roku na terenie ZTS "Pronit" w Pionkach
Fot. Archiwum ZZSP ZTS "Pronit" w Pionkach
Zdjęcie nadesłał Wiesław Majewski