I-42 - GLM-8

 I-42 
 LI-1343 


?uk A-15 & WW-200 

Jednostka: Nierozpoznana jednostka z województwa lubelskiego
Teren operacyjny: PKSP ?uków
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdj?cie wykonane w 1972 roku podczas Krajowych Zawodów Po?arniczych w Krakowie
Fot. Archiwum redakcji.