I-42 - GLM-8

 I-42 
 LI-1343 


Żuk A-15 & WW-200 

Jednostka: Nierozpoznana jednostka z województwa lubelskiego
Teren operacyjny: PKSP Łuków
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1972 roku podczas Krajowych Zawodów Pożarniczych w Krakowie
Fot. Archiwum redakcji.