47-04-2x - SCN-18

 47042x 
 WRA 666H 


KrAZ 258 & CN18 O/N 

Jednostka: IV Oddział ZSP Wrocław
Teren operacyjny: KRSP Wrocław-Fabryczna
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS-5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie koszar IV Oddziału ZSP we Wrocławiu
Fot. Theo van der Weerden