01-06-16 - GCBA 8,2/32

 010616 
 WAO 778C 


Tatra 815 Karosa CAS32 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76. Zgodnie z zarządzeniem Komendanta SKSP z 1987 roku,
numer operacyjny umieszczony na drzwiach kabiny.
Schemat malowania: oryginalne fabryczne malowanie Karosy
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 oraz Tesla koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: modulator z mikrofonem Tesla AZD-500

Zdjęcie wykonane w 1988 roku na terenie koszar VI Oddziału - ul. Marymoncka
Fot. S. Borkowski