17-04-19 - SWt

 170419 
 KOA 656U 


Jelcz 574Z  

Jednostka: ZSP Koszalin
Teren operacyjny: KRSP Koszalin
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: 2x lampa ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
1x lampa ostrzegawcza Elektra LBS 5 koloru pomarańczowego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie komendy rejonowej w Koszalinie
Fot. Joop van der Weerden