01-07-15 - GPr-3000

 010715 
 WAL 610P 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Rocznik: 1973
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VII
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1989 na terenie strażnicy VII Oddz.
Fot. Archiwum KGSP