47-07-14 - GCBA 6/32

 470714 
 WRC 371D 


Jelcz 004M 

Jednostka: VII Oddział ZSP Wrocław
Teren operacyjny: KRSP Wrocław-Fabryczna
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano na terenie koszar VII Oddziału ZSP we Wrocławiu
Fot. Theo van der Weerden