22-05-10 - GBA 2,5/16

 220510 
 LUB 798R 


Jelcz 005M  

Jednostka: ZSP Lublin
Teren operacyjny: KRSP Lublin
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano w latach osiemdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku