49-08-16 - GBM 2,5/8

 490816 
 ZGC 721G 


Star 266 ZBM  

Jednostka: ZSP Zielona Góra
Teren operacyjny: KRSP Zielona Góra
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano w końcu lat 80
Fot. ze zbiorów Franka van der Weerden`a