22-04-20- SOn

 220420 
 LUL 399D 


Żuk A1511  

Jednostka: ZSP Lubartów (woj. lubelskie)
Teren operacyjny: KRSP Lubartów
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w latach 80
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku