22-01-13 - SCN-15 (GCBM 15/8)

 220113 
 LUF 420C 


Jelcz 317 & CN-15  

Jednostka: ZSP Be??yce (woj. lubelskie)
Teren operacyjny: KRSP Be??yce
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdj?cie wykonano w latach 80
Fot. Ze zbiorów Muzeum Po?arnictwa w Kra?niku