22-07-37 - GPr-3000

 220737 
 LUP 009E 


Skoda 706 Total PLF 3000  

Jednostka: ZZSP Zakładów Azotowych w Puławach (woj. lubelskie)
Teren operacyjny: KRSP Puławy
Schemat malowania; stary - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonano w latach 80
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku