22-04-12 - SDz-10

 220412 
 LUL 222C 


Jelcz 315M Hydros P10T  

Jednostka: ZSP Lubartów (woj. lubelskie)
Teren operacyjny: KRSP Lubartów
Schemat malowania nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w latach 80
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku