22-05-17 - SDz-16

 220517 
 LUC 908C 


Roman Diesel DST 0161  

Jednostka: ZSP Lublin
Teren operacyjny: KRSP Lublin
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: sygna? dwutonowy Belma

Zdj?cie wykonano w latach osiemdziesi?tych
Fot. Ze zbiorów Muzeum Po?arnictwa w Kra?niku