22-05-17 - SDz-16

 220517 
 LUC 908C 


Roman Diesel DST 0161  

Jednostka: ZSP Lublin
Teren operacyjny: KRSP Lublin
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonano w latach osiemdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku