S-11 - GSBM 2000/8

 S-11 
 CK-5310 


Jelcz 002 

Jednostka: ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach (woj. kieleckie `57)
Teren operacyjny: PKSP Kozienice
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku

Zdjęcie wykonano około 1970 roku na terenie ZTS "Pronit" w Pionkach
Fot. Archiwum ZZSP ZTS "Pronit" w Pionkach
Zdjęcie nadesłał Wiesław Majewski