22-07-02 - SDŁ

 220702 
 LUP 872D 


Żuk A1507 MORS  

Jednostka: KRSP Puławy (woj. lubelskie)
Schemat malowania; nowy - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonano w latach 80
Fot. Ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku