I-23-30 & I-23-31 - GBM 2/8 & GBAM 2/8+8

 I-2330 
 IR-3978 


Jelcz 002 - N752 


 I-2331 


Jelcz 003 


Jednostka: ZZSP Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Alba" w Łodzi (Oddz. XXIII)
Teren operacyjny: KMSP Łódź


Zdjęcie wykonane 24 czerwca 1974 roku w Łodzi.
Fot. Ze zbiorów Andrzeja Trębickiego