01-04-17 - GBA 2,5/16

 010417 
 WAA 301B 


Jelcz 005 

Rocznik: 1977
Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział IV
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Śródmieście
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane na początku lat 80 na terenie zabytkowych koszar mirowskich.
Fot. Z archiwum redakcji