01-07-37 - GPr-1500

 010737 
 WAS 737P 


Star 29 KZWM - wersja II 

Jednostka: ZZSP PKP Warszawa-Odolany
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Wola
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Fot. OBR OP Józefów