T-1480 - GBM 2/8

 T-1480 


Jelcz 002 N752 

Jednostka: Niezidentyfikowana jednostka ZOSP z województwa warszawskiego
Teren operacyjny: PKSP Piaseczno
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego

Zdjęcie wykonane około 1974 roku podczas ćwiczeń na terenie zakładu
Fot. Z archiwum redakcji