30-01-16 - GPr-3000

 300116 
 PKZ 7497 


Jelcz 315M KZWM/Total 

Jednostka: ZSP Piotrków Trybunalski
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w latach 90, kiedy użytkownikiem pojazdu była już JRG Piotrków Tryb.
Fot. Dariusz Krajewski