08-01-13 - GCBA 6/32

 080113 


Jelcz 004 

Jednostka: ZSP Czestochowa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w końcu lat 70 podczas pokazu sprzętu. Fotkę nadesłał Michał Figzal.
Fot. Archiwum KWSP w Częstochowie.