391 - SBM 2200/8

 391 
 IP-3129 


Star A20P N-74 

Jednostka: nieznana jednostka z terenu KMSP w Łodzi
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Zdjęcie wykonane na przełomie lat 60/70 w Łodzi
Fot. Foto serwis OC