26-09-64 - GBAM 2/8+8

 260964 


Jelcz 003 

Jednostka: OSP Jonkowo (woj. olsztyńskie)
Teren operacyjny: KRSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat 70-tych.
Fot. Z archiwum redakcji