340812 - GPr-1500

 340812 
 RAD 766P 


Star A29 KZWM 

Jednostka: ZSP Zwoleń (woj. radomskie)
Teren operacyjny: KRSP Zwoleń
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. OSP KSRG Policzno