26-09-32 - GPr-3000

 260932 
 OLB 257G 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Jednostka: ZZSP Lokomotywowni PKP w Olsztynie
Teren operacyjny: KRSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w latach dziewiećdziesiątych
Fot. Archiwum KM PSP w Olsztynie