P-11-01 - SOp

 P-1101 


Polski Fiat 125p 

Jednostka: PKSP Krotoszyn
Oznaczenie operacyjne: system 73.
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Zdjęcie wykonane w 1974 roku.
Fot. Archiwum KRSP w Krotoszynie