26-10-12 - GPr-1500

 261012 
 OLC 326P 


Star A29 KZWM1 

Jednostka: ZSO Ostróda (woj. olsztyńskie)
Teren operacyjny: KRSP Ostróda
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Fot. Archiwum KWSP Olsztyn