22-15-05 - SLRd

 221505 


Tarpan 239D/SHL 

Jednostka: ZSP Lublin
Oznaczenie operacyjne: system 76 - II zasób
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza wraz z modulatorem Tesla AZD-500

Fot. Archiwum KWSP w Lublinie