06-01-35 - GBA 2,5/16

 060135 


Jelcz 005 

Jednostka: ZZSP PKP Chełm
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane podczas zawodów sportowo-pożarniczych kolejowych jednostek straży pożarnej.
Fot. Archiwum ZZSP PKP Chełm