26-09-23 - SD-37

 260923 
 OLC 305P 


Jelcz P415 Metz DL37 

Jednostka: ZSP Olsztyn
Teren operacyjny: KRSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: system 76
Zdjęcie wykonane w latach 90-tych
Fot. Archiwum KP PSP w Olsztynie