080143 - Jelcz 002

 080143 
 SF-6381 


Jelcz 002 

Jednostka: ZZSP Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Stradom" w Cz?stochowie
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ?wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja d?wi?kowa: syrena jednotonowa

Zdj?cie wykonane podczas parady z okazji uroczysto?ci nadania sztandaru KWSP w Cz?stochowie - 22.05.1976 r.
Fot. Jerzy Ostrowski