08-01-11 - GBA 2,5/16

 080111 
 CZK474C 


Jelcz 005 

Jednostka: I Oddział ZSP Częstochowa
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane podczas zawodów sportowo - pożarniczych zorganizowanych w 1979 roku. Niedługo potem widoczny pojazd uległ wypadkowi, w którym został poważnie uszkodzony i wycofany ze służby.
Fot. Jerzy Ostrowski