38-04-72 - GLM-8

 380472 
 SKA 788V 


Żuk A-15 

Rocznik: 1971
Jednostka: OSP Cielądz (woj. skierniewickie)
Teren operacyjny: KRSP Rawa Mazowiecka
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa oraz sygnały dwutonowe Belma

Zdjęcie współczesne
Fot. Adrian Klimas