38-06-12 - GBA 2,5/16

 380612 
 SKA 782Y 


Jelcz 005M 

Rocznik: 1985
Jednostka: ZSP Łowicz
Teren operacyjny: KRSP Łowicz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z normatywem z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 oraz Tesla koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnały dwutonowe Belma oraz modulator Tesla AZD 500

Zdjęcie z końca lat osiemdziesiątych
Fot. darek22163