01-06-14 - GBAPr 1,8/20/750

 010614 


MB 1113 Rosenbauer ULF 2000/750 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział VI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Żoliborz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie z grudnia 1986 roku
Fot. Kadr z programu Sonda