01-11-25 - SRw

 011125 


PTG 61 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział XI
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Praga Pólnoc
Oznaczenie operacyjne: system 76
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego

Zdjęcie wykonane w połowie lat osiemdziesiątych. Sekcja ratownictwa wodnego zlokalizowana była wówczas w Porcie Praskim, a ratownictwo wodne było jedynym zakresem działalności operacyjnej Oddziału XI
Fot. M. Kalinowski