25-07-01 - SOp

 250701 
 NSA 400A 


FSO 125p 

Jednostka: KRSP Zakopane
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza Elektra LBS 6 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa:sygnał dwutonowy Belma oraz mikrofon i 2 megafony Unitra Tonsil GDT 14-18/10

Zdjęcie z końca lat osiemdziesiątych
Fot. KRSP Zakopane