01-19-53 - GBM 2/8

 011953 
 WAA 290B 


Jelcz 002 - N751 

Jednostka: Nieznana OSP z woj. stołecznego
Teren operacyjny: KRSP Otwock
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego

Zdjęcie z początku lat osiemdziesiątych
Fot. H. Jóźwiak