01-14-15 - GCBA 6/32

 011415 
 WAB 348G 


Jelcz 004M 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział XIV
Teren operacyjny: KRSP Warszawa-Mokotów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy

Zdjęcie z początku lat dziewięćdziesiątych
Fot. kadr z "Wiadomości" TVP