Serwis PRL 998 jest niezależną, monotematyczną publikacją elektroniczną, skupioną wokół społeczności pasjonatów historii pożarnictwa w Polsce.

Zespół redakcyjny:

Michał Kowalczyk - redaktor naczelny, wydawca
Konrad Nowak - z-ca redaktora naczelnego
Adrian Kozieł - z-ca redaktora naczelnego
Michał Figzał - redaktor
Michał Popowicz - administrator ds. technicznych

Email redakcyjny: kontakt@prl998.pl

Stali współpracownicy:

Piotr Baran
Sławomir Józefowicz
Grzegorz Fortuna
Krzysztof Kukulski
Wiesław Majewski
Jacek Skorupski
Andrzej Węgrzynek
Marcin Wężowski

Prawa autorskie

Publikacja PRL998 jest w pełni autorskim opracowaniem i na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega ochronie prawnej. Prawa autorskie do artykułów i całej warstwy tekstowej witryny należą do redakcji. Prawa autorskie do opublikowanych zdjęć należą do autorów tych zdjęć, którzy zgodzili się udostępnić swoje utwory na zasadzie użyczenia. Z przyczyn obiektywnych mogło się zdarzyć, że w pojedynczych przypadkach nie udało się dotrzeć do autora fotografii , co w żadnym stopniu nie było działaniem zamierzonym. W takiej sytuacji proszę o niezwłoczny kontakt w tej sprawie na adres kontakt@prl998.pl, ponieważ przykładamy bardzo dużą wagę do tego, by w ramach niniejszej publikacji niczyje prawa autorskie nie zostały naruszone.