Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa bialskopodlaskiego podlegał KWSP w Lublinie oraz oraz częściowo KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa bialskopodlaskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Białej Podlaskiej. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Artyleryjskiej 4.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Biała Podlaska
  • KRSP Łosice
  • KRSP Parczew
  • KRSP Radzyń Podlaski
  • KRSP Międzyrzec Podlaski (od 1990 roku)

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Białej Podlaskiej.

1. ZZSP PKP Małaszewicze
2. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN Małaszewicze


KRSP Biała Podlaska
KRSP Łosice
KRSP Parczew
KRSP Radzyń Podlaski
KRSP Międzyrzec Podlaski