Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Białymstoku

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa białostockiego (w nowych granicach) podlegał KWSP w Białymstoku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa białostockiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Białymstoku. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej 3.

W ramach KWSP działało 8 komend rejonowych:
  • KRSP Białystok
  • KRSP Bielsk Podlaski
  • KRSP Dąbrowa Białostocka
  • KRSP Hajnówka
  • KRSP Łapy
  • KRSP Mońki
  • KRSP Siemiatycze
  • KRSP Sokółka

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 14 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 10 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Białymstoku.

1. ZZSP PKP Białystok
2. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku
3. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach
4. ZZSP PKP Czeremcha