Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Bielsku-Białej

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa bielskiego podlegał KWSP w Katowicach oraz KWSP w Krakowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa bielskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Bielsku-Białej. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Bohaterów Stalingradu 6.

W ramach KWSP działały 6 komend rejonowych:
  • KRSP Bielsko-Biała
  • KRSP Cieszyn
  • KRSP Oświęcim
  • KRSP Sucha Beskidzka
  • KRSP Wadowice
  • KRSP Żywiec

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 15 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 8 ZSP
  • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Bielsku-Białej.

1. ZZSP Fabryka Samochodów Małolitrażowych Bielsko-Biała
2. ZZSP Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" Cieszyn
3. ZZSP Zakłady Chemiczne Oświęcim
4. ZZSP Odlewnia Żeliwa w Węgierskiej Górce
5. ZZSP Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Andropol" w Andrychowie
6. ZZSP Fabryka Samochodów Małolitrażowych - Zakład nr.5 w Skoczowie
7. ZZSP Zakłady Metali Lekkich w Kętach


KRSP Bielsko-Biała
KRSP Cieszyn
KRSP Oświęcim
KRSP Sucha Beskidzka
KRSP Wadowice
KRSP Żywiec


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Bielsko-Biała
04-01-32
KRSP Oświęcim
KRSP Sucha Beskidzka