Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Bydgoszczy

W latach 1950-1975 w Bydgoszczy funkcjonowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa bydgoskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Bydgoszczy. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Dąbrowskiego 1.

W ramach KWSP działało 10 komend rejonowych:
 • KRSP Bydgoszcz
 • KRSP Chojnice
 • KRSP Inowrocław
 • KRSP Mogilno
 • KRSP Nakło n. Notecią
 • KRSP Sępólno Krajeńskie
 • KRSP Szubin
 • KRSP Świecie n. Wisłą
 • KRSP Tuchola
 • KRSP Żnin

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowały 23 jednostki zawodowych straży - w tym:

 • 10 ZSP
 • 13 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Bydgoszczy.

1. ZZSP Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem" w Bydgoszczy
2. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy
3. ZZSP Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Bydgoszczy
4. ZZSP Zjednoczone Zakłady Rowerowe "Romet" w Bydgoszczy
5. ZZSP Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bydgoszczy
6. ZZSP PKP Bydgoszcz
7. ZZSP PKP Inowrocław
8. ZZSP PKP Chojnice
9. ZZSP Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Świeciu n.Wisłą
10. ZZSP Kruszwickie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy
11. ZZSP Zakłady Naprawcze Autobusów w Solcu Kujawskim
12. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Nowej Wsi Wielkiej


KRSP Bydgoszcz


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Bydgoszcz
05-01-1405-01-1605-01-45