Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Chełmie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa chełmskiego podlegał KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa chełmskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Chełmie. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Świerczewskiego 2.

W ramach KWSP działały 3 komendy rejonowe:
  • KRSP Chełm
  • KRSP Krasnystaw
  • KRSP Włodawa

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 3 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Chełmie

1. ZZSP PKP Chełm
2. ZZSP Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Polesie" w Orchówku k. Włodawy


KRSP Chełm
KRSP Krasnystaw
KRSP Włodawa


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Chełm